SAM-AKS

SAM-AKS står for samhandling mellom alderspsykiatrisk avdeling i Sykehuset Innlandet og kommunale sykehjem. SAM-AKS ble etablert i 2010. Det inngås avtaler mellom sykehjem i Innlandet og alderspsykiatrisk avdeling som fornyes hvert tredje år. SAM-AKS bygger på Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje om demens for utredning og oppfølging av pasienter i kommunene. Utredningen er til hjelp for … Fortsett å lese SAM-AKS